TerugblIk 2020

Terugblik

Coronahulp

Om mensen te informeren over het coronavirus en de stortvloed aan lokale initiatieven een podium te geven lanceerden we op 24 maart de website corona-infopunt.nl. Deze werd vooral in het begin veelvuldig bezocht. Tijdens de tweede golf hadden de gemeentes hun informatievoorziening op orde en wisten mensen de websites van het RIVM en de Rijksoverheid beter te vinden voor informatie over COVID-19.

Nog voor de lancering van de website openden we in samenwerking met de gemeentes telefonische hulp- en informatielijnen voor mensen die in directe nood kwamen door de pandemie of behoefte hadden aan een luisterend oor. De telefoontjes werden ook in de avonduren en weekenden beantwoord. Via de corona-website was het ook mogelijk om te chatten met onze sociaal werkers.

Maatschappelijk werk

Inloopspreekuren waren door de coronamaatregelen bijna het gehele jaar niet mogelijk. Informatie, advies en ondersteuning vond vooral op afstand plaats: telefonisch of online door bijvoorbeeld beeldbellen. Voor een noodzakelijk persoonlijk gesprek nodigden we cliënten op afspraak uit in ruimtes met voldoende ventilatie en op 1,5 meter afstand. Was een huisbezoek nodig? Dan trokken we er coronaproof op uit.

Behalve individuele ondersteuning, biedt het maatschappelijk werk van WijZijn Traverse Groep ook groepsbegeleiding, bijv. rouwgroepen en kindergroepen. We reiken mensen met gelijksoortige vragen handvatten aan, maar ze leren met name van elkaar. Dit filmpje brengt de assertiviteitstraining in beeld. Aan het woord komen trainster Jacqueline Jongerius en oud-cursist Saskia Overbeek-Rusbach.

Jongerenwerk

Voor de jeugd was social distancing extra zwaar. Geen school, geen uitjes, gebrek aan feestjes of ontmoetingen brachten eenzaamheid en somberheid. Door extra inspanningen van onze jongerenwerkers in de vorm van activiteiten, casual ontmoetingen of een goed gesprek bleven we met deze belangrijke doelgroep in contact.

Bekijk de compilatievideo van het jongerenwerk in 2020 in Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen. Door de pandemie was het contact met de jeugd soms moeilijk (te onderhouden), maar (het bleek) belangrijker dan ooit.

Jongerenwerk Steenbergen

Jongeren werk Roosendaal

Jongerenwerk Bergen op Zoom

Kwaliteit/privacy

In 2020 organiseerden wij 25 interne audits. Een aantal medewerkers is opgeleid tot intern auditor en zij voeren op regelmatige basis gesprekken met medewerkers over de kwaliteit van de dienstverlening: wat gaat goed, wat kan beter, wat zou je voorstellen? N.a.v. deze verbetervoorstellen hebben de managementleden plannen van aanpak gemaakt. In 2021 vinden vervolgens interne verificatieaudits plaats, om te kijken of de kwaliteit van de dienstverlening is verbeterd.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt om de privacyfunctie binnen WijZijn nog verder te verbeteren. Met hulp van een externe privacyjurist is ons privacybeleid en -reglement aangepast. We wijzen klanten, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, sollicitanten en websitebezoekers op hun privacyrechten. We voerden een risicoanalyse uit op ons registratiesysteem en hebben de uitkomsten meegenomen in de implementatie van een nieuw systeem. Ook is er een nieuw proces voor het indienen van privacyverzoeken (zoals het opvragen van een dossier) ingericht. Het belangrijkste is dat we elkaar nu weten te vinden op privacygebied en met elkaar de dialoog aangaan over hoe we het beste ons werk kunnen doen voor de klant en wat daarin wel en niet kan binnen de privacywetgeving.