Projecten
met een succesvol vervolg in 2020

Zoom-In

In 2019 startte het project Zoom-In in de wijken Gageldonk en Warande. Zoom-In streeft naar vitale wijken waar mensen zich veilig voelen, een betere (positieve) gezondheid ervaren en waar ze zelf (weer) mee kunnen doen. Samen met de gemeente Bergen op Zoom, SDW Zorg, Stadlander, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Huisartsen Coöperatie West-Brabant en TWB - Thuiszorg met Aandacht kijken we naar wat de wijkbewoner wil, kan en nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. De vraag van de bewoner staat centraal, niet het aanbod van organisaties. In het afgelopen jaar hebben we via deze aanpak van anders denken, doen en organiseren op grotere schaal toegepast en hielpen we meer wijkbewoners op weg.

Een van de wijkbewoners die zijn leven weer op de rit kreeg met hulp van Zoom-In is Corné Moelker, bekijk de video!

Youthgoals –
skillz on the move

Van september 2018 t/m december 2020 namen 40 jongeren tussen 15-23 jaar uit de gemeente Bergen op Zoom deel aan ons project ‘#YouthGoals – skillz on the move’. Zij doorliepen een maatschappelijke diensttijd met als doel hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en tegelijkertijd iets te betekenen voor anderen in de wijk waar zij wonen.

Wij kijken met trots terug op een groot aantal sport-, spel- en ontmoetingsactiviteiten op pleinen, in sporthallen en jongerencentra. Er was een sinterklaasactiviteit voor meervoudig gehandicapten en een actie waarbij jongeren bloemen brachten bij oudere wijkbewoners ter preventie van eenzaamheid. Twintig YouthCoaches blijven ook na hun maatschappelijke diensttijd als vrijwilliger aan onze organisatie verbonden.

Het uitvoeren van het project #YouthGoals is mogelijk gemaakt door ZonMw. In 2021 krijgt het project een vervolg in de gemeente Roosendaal.

Wonen+

Wonen+ zorgt ervoor dat mensen in de gemeente Roosendaal zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en actief blijven deelnemen in de maatschappij. Als inwoners door omstandigheden zelf niet alles meer kunnen, dan bieden de vrijwilligers van Wonen+ een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld met hulp bij digitale vragen, computerhulp of als maatje.

“Ik ben blij dat ik twee van zulke mooie echtparen mag ondersteunen”

Sandra werkt twee middagen per week als mantelzorgmaatje voor Wonen+. Klik op de button hieronder en lees haar inspirerende verhaal.