Nieuw in 2020

Bestuursfilosofie 2020-2024

Om onze maatschappelijk opdracht te kunnen vervullen, willen wij snel inhoudelijk en financieel kunnen reageren op veranderingen en daarbij de inzet van medewerkers en expertise snel kunnen op- en afschalen. Niet onze eigen visie, strategie, organisatiestructuur en -cultuur staan centraal, maar onze opgave. Landelijk en regionaal beleid en ontwikkelingen bepalen dus mede de koers van WijZijn Traverse Groep. De best passende organisatiestructuur hierbij is zo veel mogelijk hiërarchieloos, duurzaam, minimaal gemanaged en gericht op co-creatie. De slogan ‘wendbaar organiseren om duurzaam impact te creëren’ verwoordt onze nieuwe bestuursfilosofie 2020-2024!

Vroeg Eropaf

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens heeft moeite om iedere maand de rekeningen te betalen. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. In opdracht van de gemeente Roosendaal zochten en zoeken we daarom contact met inwoners met betalingsachterstanden via een brief, e-mail, sms-bericht, telefoontje en/of een voordeurbezoek. We gingen in 2020 met zo’n 225 inwoners in gesprek over het betalen van de belangrijkste vaste lasten, zoals huur, gas, water en elektra. Iedereen die we benaderden in het kader van Vroeg Eropaf ontving hierover vooraf een brief van de gemeente.

Inwonersondersteuning Roosendaal

Met ingang van 26 oktober 2020 kunnen inwoners (18+) van de gemeente Roosendaal met vragen over werk en meedoen, zelfstandig wonen en leven, gezin en relaties, geldzaken en regelgeving, mantelzorg of onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij Inwonersondersteuning Roosendaal. Deze nieuwe toegang tot welzijn komt in de plaats van WegWijs Roosendaal. Inwoners kunnen bellen, mailen of een online contactformulier invullen voor informatie, advies en ondersteuning. Inwonersondersteuning Roosendaal is een samenwerking tussen MEE West-Brabant en WijZijn Roosendaal in opdracht van de gemeente Roosendaal.

Het belangrijkste argument voor de ontwikkeling van WegWijs naar Inwonersondersteuning Roosendaal is dat we op deze wijze de ondersteuning aan inwoners zo dichtbij mogelijk in hun leefomgeving organiseren. Hierdoor zijn we beter in staat te voorkomen dat mensen in kwetsbare situaties terecht komen. De ondersteuning dichter bij de mensen brengen, wordt georganiseerd via de vijf gebiedsnetwerken in deze gemeente. Het gebiedsnetwerk is zichtbaar en laagdrempelig beschikbaar in de wijken en dorpen en vormt de toegang tot informatie, advies en ondersteuning. Onze professionals maken er deel van uit, tezamen met andere zorg- en welzijnsaanbieders, de woningcorporatie, wijkagenten en -verpleegkundigen.

Voor Inwonersondersteuning Roosendaal ontwikkelden we een logo, huisstijl en website.

Thuisadministratieloket

Sinds oktober 2020 helpen we via Thuisadministratieloket Roosendaal samen met Humanitas mensen die geldzorgen hebben, gebukt gaan onder schulden of de grip kwijt zijn op hun financiën. De start is gemaakt in Roosendaal. Het streven is om dit concept ook in andere gemeenten in West-Brabant uit te rollen.

Roosendaal spreekt, Roosendaal doet

In april 2020 startte Roosendaal spreekt, Roosendaal doet: een samenwerkingsvorm waarbij we met Alwel en de gemeente de leefwereld van inwoners in de gemeente Roosendaal gebruiken als sturende ervaringsbron voor ons werk. Gestart is met een pilot in de wijk Burgerhout. Coronaproof hebben verschillende ontmoetingen plaatsgevonden, waarin we luisterden naar de verhalen van wijkbewoners en professionals. Deze verhalen bieden een kijk op ons beleid, regels en ons professioneel handelen vanuit het perspectief van de inwoner. Ze bieden een schat aan kennis waarvan we leren wat er voor de inwoner echt toe doet en wat er nodig is om voor hen het verschil te maken.

Onze bestuurder Ad van Rijen zegt over Roosendaal spreek, Roosendaal doet: “Ik ben heel enthousiast over de manier waarop we met inwoners in gesprek gaan. De groepen wisselen steeds en zijn zeer divers. Met de gekozen gesprekstechniek - de zogeheten vierde-generatie-methode - brengen we echt verdieping aan en zijn de opbrengsten van de gesprekken zeer waardevol voor alle betrokken partijen. Als voorbeeld noem ik veiligheid. Je veilig voelen in een wijk wordt door inwoners anders beleefd. Belangrijk is om te achterhalen waarom sommige mensen zich veilig voelen en anderen minder of niet. Alleen als je dit begrijpt kun je er goed op anticiperen.

Dat anticiperen is de logische volgende stap in het proces. Laat de inwoners zien wat je met de opbrengsten uit de gesprekken doet. En blijf met elkaar in gesprek. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving, dus dat moeten we koesteren. Door beter naar de inwoners te luisteren ontstaat een goede vibe, waarin alle betrokkenen gemotiveerd en oplossingsgericht meedenken met thema’s in de wijk. Ik hoop dat deze samenwerking voor de inwoners gaat betekenen dat wij als organisaties samen met de inwoners de sociale basis in de wijk vormen. Niet met grote afstand tot elkaar, maar in hechte samenwerking.”

Nieuwe website Vrijwilligers Informatie Punt

De website van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) werd dit jaar compleet vernieuwd. Hiermee hopen we nog meer mensen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Met de uitgebreide functionaliteiten en meer gebruiksgemak spelen we in op de toegenomen vraag naar en behoefte aan maatschappelijke activiteiten, hulp, besturen, natuuronderhoud, plezier, aandacht, schoonheid, veiligheid, dagbesteding of kortom: ‘er voor elkaar zijn’.

Naast een eigentijdse look is het nu voor organisaties mogelijk om zelf vacatures online te zetten en actueel te houden en de vacature snel te delen op social media. Mooie verhalen, nieuws en informatie staan overzichtelijk als artikelen op de website.

Manifest ‘Geen Roosendaler meer in armoede’

Armoede blijft een actueel thema in Nederland. Het aantal mensen dat door gebrek aan geld niet volwaardig kan meedoen, wordt maar niet kleiner. Na Den Bosch, Groningen, Maastricht, Hilvarenbeek, Drechtsteden, Tilburg en Rotterdam is er een Quiet community in Roosendaal gestart. Geholpen door sponsoren draagt Quiet Roosendaal bij aan armoedeverachting en bereiken we ons doel: geen Roosendaler meer in armoede. Met de ondertekening van het manifest op 1 juli 2020 laten wij zien dat we ons samen met de gemeente Roosendaal, MEE West-Brabant en Werkplein Hart van Brabant inzetten voor bestaanszekerheid van alle Roosendalers.