Dak- en thuislozen- opvang

Sinds de corona-uitbraak maken we gebruik van een tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan de Waterstraat in Roosendaal. De tien extra slaapplekken zorgen voor minder drukte in de reguliere opvang.

Dak- en thuislozenopvang

Sinds de corona-uitbraak maken we gebruik van een tijdelijke opvanglocatie voor dak- en thuislozen aan de Waterstraat in Roosendaal. De tien extra slaapplekken zorgen voor minder drukte in de reguliere opvang. Om meer mensen onderdak te bieden werd ook een bijgebouw naast de opvanglocatie aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom in gebruik genomen. In samenwerking met het Rode Kruis realiseerden wij hier 15 slaapplekken. Van woningcorporatie Alwel kregen we de tijdelijk de beschikking over drie woningen. Ook hostelketen Stayokay in Bergen op Zoom stelde het afgelopen jaar een aantal slaapplaatsen beschikbaar. Hierdoor waren wij beter in staat de RIVM-richtlijnen op te volgen en te zorgen voor meer spreiding. Bij Stayokay kregen mensen een eigen kamer of ze sliepen met maximaal twee personen in een kamer. Koeriers van New York Pizza bezorgden iedere avond belangeloos de warme maaltijden, bereid door cliënten en medewerkers in de opvang, bij Stayokay. Weer zo’n fantastisch voorbeeld van hoe mensen zich in deze bijzondere tijd inzetten voor de kwetsbare mensen in onze samenleving!

Benieuwd hoe de tijdelijke locatie in Roosendaal eruit ziet? Didier van Damme geeft een rondleiding.

OGGZ

Door de lockdown konden mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats weinig beschutte plekken vinden en geen gebruik maken van vaste logeeradressen. Toch maakt lang niet iedereen gebruik van de opvangmogelijkheden. Daarom zochten medewerkers van het OGGZ-team actief naar mensen die op straat leven. Zij deden dit samen met de betrokken gemeenten en de politie. Zij probeerden mensen te motiveren om gebruik te maken van het aanbod van de maatschappelijke opvang. Als dit niet passend was keken we naar alternatieven, bijvoorbeeld een kort verblijf bij de GGZ.

Brede aanpak

De centrumgemeente Bergen op Zoom heeft in 2020 als een van de 43 centrumgemeentes maatschappelijke opvang en beschermd wonen een plan ingediend bij het ministerie van VWS om dak- en thuisloosheid in de periode tot en met eind 2021 terug te dringen. De landelijke doelstellingen op het gebied van preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding zijn hierin opgenomen:

 • vroegsignalering en preventie van (dreigend) dak en thuisloosheid. Voorkomen van een verblijf in de opvang;  
 • tijdige afschaling naar passende zorg en casusregie op het niveau van de lokale, sociale (wijk)teams;  
 • tijdige afstemming en inzet van (steunend) sociaal netwerk van de client;  
 • integrale begeleiding van (dreigend) dak en thuislozen; 
 • juiste, integrale registratie van begeleiding en opvang van (dreigend) dak en thuislozen.  

Vooruitblik 2021

In 2021 starten we met de uitvoering van onze plannen voor de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid’. Centraal hierin staan het versterken van zelfmanagement bij cliënten, de inzet van ervaringsdeskundigen en het eigen netwerk van de dakloze. Net als veel andere maatschappelijke organisaties verbouwen we de dag- en nachtopvang tot een- en tweepersoonskamers. Mensen krijgen hierdoor meer privacy aangeboden. Tegelijk wordt dit een plek voor mensen om zich terug te trekken uit de groep wat bijdraagt aan hun herstel. We krijgen ondersteuning vanuit de gespecialiseerde zorg om beter te kunnen inspelen op de toenemende problematiek. Daarnaast gaan we werken met de crisiskaart, een signaleringsplan en breiden we de activering (jobcoaching) en schuldhulpverlening uit. Voor jongeren ontwikkelen we een speciale opvangvoorziening en we gaan meer preventief te werk met behulp van het Eropaf-team.

Het plan voor de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid’ kwam tot stand met de input van onze medewerkers dak- en thuislozenzorg en in samenwerking met de diverse gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders in de regio.

Dak- en thuislozenopvang

Enkele interessante cijfers

 • 353
  Aanmeldingen voor opvang
 • 4
  Aantal noodvoorzieningen vanwege corona
 • 116%
  Bezettingsgraad avond- en nachtopvang
 • 84%
  Bezettingsgraad crisisopvang
 • 56
  Aanmeldingen jongeren
 • 60
  Uitstroom